Tornar a REPERTORI

"A CAP DE LLOC" 
RSGAE: 4.523.392     DL: V-4154-1998 

 

Intriga en un acte.  Duració: 45 minuts.  Una actriu, un actor i dos veus.
Personages: Ernest i Ella. 
L'acció en el salonet d’un pis de fadrí.  Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Ernest viu a soles. Preparant-se per anar a una cita en amics crida a la porta una dòna, que no es veu, la qual pretén que l’escolte en el fi de captar adictes a l’idea d’un grup religiós. Després d’unes frases de disculpa conseguix que la dòna desistixca deixant d'interrompre'l. Només anar-se’n l’inoportuna visita és el teléfon el que crida la seua atenció. Ara és la mare d’una veïna la qual vol parlar en sa filla que encara no té teléfon. Ernest eixirà del compromís assegurant-li que sa filla no es troba en casa i prometent que quan torne li farà arribar la encomanda.

 

A soles per fi, continua en lo seu, i potser pel nerviosisme de les presses esvara en el quarto de bany, rebent un colp en el cap que el deixa prou indispost.

 

Assentat en el sofà mentres es recupera del mareig, fa entrada en escena, Ella, sorprenent-lo, puix que no recordava haver deixat la porta oberta. Interessat per la presència de la nova visitant, que resulta una dòna sumament atractiva i ben educada, escomencen una conversa distesa a la que no li’n falta cert matís d’intriga, puix que Ernest no deixa de pensar que l’ha vist en una atra ocasió no massa lluntana.

 

En un moment del diàlec, Ella, li fa comprendre la realitat de la visita, motivada pel transit que supon per ad ell haver patit un accident mortal. Ernest, escèptic com el que més, acabarà comprenent per mes que no vullga, que ha succeït lo inevitable, i que ella ha de complir la missió que fins allí l’ha dut, la missió d’acompanyar-lo ad eixa atra dimensió, en la que no se és, ni se està... a cap de lloc.

 

Tornar a REPERTORI