Tornar a REPERTORI

"¡A MÍ, NO!"
RGPI: V-409/89.      ISBN: 84-85446-41-5

 

Comedia en un acte. Duració 45 minuts. Sis actrius i tres actors.
Personages: Trini, Rosalia, Pietat, Sofia, Gudi, Elsa, Raül, Néstor i Tobies.
L'acció en el saló d’una casa de classe mija. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Trini és una chica de vintissís anys, fadrina, germana major dels quatre fills, que en Rosalia i Tobies formen una família normal. Pel caràcter obert i la simpatia de Trini, tots conten en ella d’una o atra manera, per a qualsevol cosa que siga donar-li treball.

 

En un dumenge qualsevol, venen en motiu d’arreplegar a Sofia, germana menor de dèsset anys, dos amigues, moderníssimes, i passotes, Gudi i Elsa, que tenen una pareguda edat. Les tres son animades per Trini a divertir-se, sense donar-se conte, que les “chiquetes” estan més al dia de lo que ella es pensa.

 

Néstor, que és ungla i carn de Raül, l'únic fill varó, i també de dèneu anys com ell, arriba a casa per a preparar uns temes del curs que estudien. Trini es condol de que no pensen en atra cosa que estudiar, incitant-los a que ya que és dumenge se’n vagen a divertir-se. Un dubte que se li ha presentat referent a certa faceta de Raül, sospitada per una insinuació malévola de Gudi, fa que intente aclarir l’aspecte espinós d’una “possible homosexualitat”. El tema s’aclarix en certa intriga, i prou ridícul per ad ella.

 

Pietat proporciona una sorpresa a Trini passant a convertir-se d’intelectual introvertida a dòna explosiva en certa mundologia. Paralelament, el matrimoni ha decidit de sobte anar-se’n de viage en creuer pel Mediterràneu, aprofitant la jubilació anticipada de Tobies, i deixant a Trini al front de la casa...

Estes circumstàncies faran que Trini explote, decidint deixar de ser la criada de tots, enviant-ho tot a mamar, i plantejant-se canviar de vida per a sempre... Pero, ¿ho conseguirà?...
 

Tornar a REPERTORI