Tornar a REPERTORI

 

"AD ESTE COSTAT DE LA LLÍNEA"

RSGAE: 4.161.663     ISBN: 84-95245-02-7

 

Intriga en un acte. Duració 40 minuts. Una actriu i un actor.

Personages: Laura i Bru.

L'acció en una sala d’estar. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Laura i Bru formaren un matrimoni corrent. Una de tantes parelles de les que la vida unix per inèrcia, sense que ningú d’ells ho pretenguera. Tres anys després de morir Bru, este apareix en el que fon llar dels dos, i en absència de Laura planteja el propòsit que va a incidir en el seu comportament, per a, dirigida per ell, fugir ad eixa atra dimensió on indefectiblement els dos s’hauran de trobar.

 

Laura arriba a casa. Encara que en algun moment sent una presència estranya al seu entorn, no veu ni ou a Bru, per lo que fins el desenllaç de l’obra, el diàlec serà totalment inhabitual. Bru li parla a Laura en naturalitat, recriminant-li en algun moment accions anteriors, comentant desenfadadament episodis comuns que donen fluïdea a una circumstància escènica fòra de lo normal.

 

Laura monologa, mes que les sues frases siguen sempre resposta a les sugerències de Bru, el qual incidix sobre el subconscient d’ella, participant aixina, en un diàlec real i autèntic.

 

En el present de Laura van manifestant-se situacions imprevistes que incidiran notablement en els proyectes immediats. Gonçal, son actual amant, l’abandona en l'últim moment, quan estaven a punt de mamprendre una aventura. El pla forjat s’afona per causes imprevistes. La policia intervé amenaçant la llibertat de Laura. Tal cúmul de circumstàncies, en el panorama de la presó com a fondo, l’espentaran cap a l’eixida covart del suïcidi.

Sols consumat este, Laura vorà a Bru, puix que els dos es troben ara en la mateixa dimensió, al mateix costat de la llínea que separa la vida i la mort, a on els dos permaneixeran junts per a sempre, fruint o patint els seus propis afectes.

 Tornar a REPERTORI