Tornar a REPERTORI

"COM UN DOLÇ MOLT AMARC"

RSGAE: 5.953.979      ISBN: 84-95245-02-7

 

Intriga en un acte.

Duració: 40 minuts. Una actriu i dos actors.

Personages: Ana, Jaume i Tu.

L'acció en una sala d’estar. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Una enfermera acull en sa casa a dos personages desdonats en l’afany de cuidar-los, estos són Jaume i Tu. Els dos arribaren a la clínica on treballa Ana en circumstàncies extremes; Jaume patint un coma etílic profunt que fea témer per sa vida, i Tu atropellat per un autobús en un desgraciat accident. Ningú dels dos hòmens té a quí recórrer ni a quí dedicar els seus afectes, i Ana els cuidarà molt més allà de les seues obligacions professionals; fins a l'extrem de dur-se'ls a viure en ella una vegada recuperada un tant la seua salut.

 

Ana és un ser prou especial. Pareix sentir gran afecte per quants desvalguts es creuen en el seu camí, pero utilisa en ells unes molt especials accions, despersonalisant-los, i adaptant-los a l'ideal que ella pareix tindre de la convivència familiar.

 

Molt pronte els seus protegits començaran a llamentar la seua sort. Jaume es rebela pel tracte que rep de sa pretesa cuidadora, i decidix, fugir de la casa, pero condenat com està ara a permanéixer en una cadira de rodes, només conta en l'ajuda de Tu per a intentar dur a cap el seu objectiu; ajuda que no trobarà en ell puix que este viu totalment aterrorisat, fins al punt de no parlar ni emetre veu alguna en presència de Ana.

 

El caràcter diabòlic de la seua protectora l'ha convertit en un ser infrahumà, en un simple gos.

 

Esta és una obra dura i d'intriga total, que mostra aspectes insospitats del ser humà, en esta ocasió, reflectits en tres sers inadaptats al món en el qual viuen.

Tornar a REPERTORI