Tornar a REPERTORI

"COM UN GOS FIDEL"

RGPI: V-139/88.      ISBN: 84-85446-48-8

 

Comedia dos actes. Duració 90 minuts. Tres actrius, huit actors.

Personages: Àngela, Neus, Mireya, Roger, Ricart, Damià, Anfós, Secretari, Empleat, Cambrer i Criat.

L'acció en el departament d’un hotel de cinc estreles. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Roger i Ricart apareixen en un hotel de moda en época vacacional, precedits pel remor d’haver conseguit una important fortuna, en un país lluntà. De divulgar tal remor s’ha encarregat Roger, que és un home singular al qui la Naturalea ha negat lo que podia fer-lo atractiu, pero que té una inteligència tal que a vegades causa tremolins a tot aquell que el sent.

 

La veritat és que Ricart torna fracassat i en intencions de suïcidar-se, cosa que impedirà Àngela en el moment oportú. Esta, dòna moderna i un tant frívola, molt ben dotada físicament, fon amant seua en el passat i ara en vore’l de nou, intenta reviscolar antics afectes. A la olor dels diners acodix un grapat de coneguts en intencions de cobrar antics deutes, o conseguir préstams si es dona el cas, i que no poden creure les protestes de Ricart assegurant que no pot donar-li'ls d’ajuda, perque carix dels millons que li suponen.

 

En una trama diabòlica perfectament urdida per Roger, conseguixen que Anfós, polític influent i home de negocis, tinga que desembojacar una cantitat important de diners, que vindran a solucionar tots els problemes econòmics que tenien. La condició imprescindible per al tracte es que Ricart tindrà que anar-se’n de nou, lo que este acceptarà ya com a cosa prevista.

 

Roger, que fins ad eixe moment ha segut com un gos fidel, sempre dispost a rebre alguna trallada sense protestar de l’amo al qual atén, renuncia a seguir en ell acompanyant-lo, sacrificant pel be de Ricart un sentiment íntim per a tots desconegut, des de molt de temps guardat en lo més fondo del seu cor.

Tornar a REPERTORI