Tornar a REPERTORI

"DIVORCIADES"  

RSGAE: 5.721.130      ISBN: 84-935513-0-9

 

Comèdia en un acte. Duració 45 minuts. Tres actrius.

Personages: Cristina, Llúcia, i Carme.

L'acció en una saleta d'estar. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Cristina, una dòna jove a punt de donar a llum, ha decidit traslladar-se temporalment a casa de sa mare, des de fa temps divorciada, després de consumar-se el seu propi recent divorç.  Llúcia, sa germana també divorciada des de dos anys arrere, viu en Carme, per lo qual venen en conviure tres dònes que han passat pel mateix problema.

 

El terme divorç, ha perdut hui una part important del significat que arribà a produir alarma social en temps no molt lluntà, entre la coneguda com a “gent de orde”. Hui divorciar-se és cosa corrent, fins al punt de que el de divorciada ha arribat a convertir-se en un estat civil més, tan comú com ho és el de fadrina, viuda, o casada. Ningú s'alarma, ningú s'estranya, ningú ho rebuja, i aixina el terme ha deixat de ser una paraula malaïda.

 

Pero les causes que donen pas al divorç continuen estant ahí; com abans; com sempre estigueren. Tan inocents o tan greus... I pareix ser que la gent ha deprés a conviure en elles.

 

En una vesprada normal de confidències íntimes i familiars, les tres dònes es conten els seus respectius casos, i si be tots ells han fet desembocar els respectius matrimonis en un molt paregut fracàs, cadascuna d'elles expondrà en tota la cruea de que és capaç la realitat de les seues experiències.

 

Tres casos potser distints, i potser pareguts...

 

Segons els cas s'acusarà al marit com a responsable de la ruptura, en atres no serà aixina, acceptant de ple la major part de culpa... No obstant, s'expondran certes experiències que ninguna d'elles hauria volgut viure.

 

Tornar a REPERTORI