Tornar a REPERTORI

"ELL NO HO FARIA"

RGPI: V-7141/97.      ISBN: 84-88563-12-4

 

Intriga en dos actes. Duració 90 minuts. Tres actrius i un actor.

Personages: Àurea, Lupe, Míriam i Daniel.

L'acció en la sala d’una casa de nivell mig. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Daniel és un adult, que alberga en el seu cos a un chiquet de dèu anys. És un deficient mental en la millor tradició dels folls sensats, recolzada en l’idea de que només els chiquets i els folls solen dir la veritat, expressant sempre lo que pensen.

 

Àurea, germana de Daniel, soporta cada volta menys resignada la càrrega de mantindre’l i atendre la casa, sense un atre horisó que envellir desaprofitant les possibles satisfaccions que la vida poguera deparar-li. Amargament planteja la seua disconformitat en la situació i el desafecte que poc a poc ha anat acumulant per son germà. A causa d'açò, des de fa cosa d’un any compartix afectes en Lupe, a la qual ha portat a casa per a viure en ells.

 

Lupe, és una dòna moderna, activa i desenvolta que, totalment lliberada, ha trobat en Àurea una companyera afí als seus proyectes, i aixina, entre les dos han planificat una operació arriscada que d'eixir be, els permetrà viajar a un país estranger on poder escomençar una vida en comú. Naturalment, en tal proyecte no encaixa Daniel.

 

Míriam, que és un personage interessant, ha segut contractada per Lupe com assistenta social, per a que cuide a Daniel quan es porte a cap el viage proyectat, encara que en l’idea de deixar-lo abandonat a la seua sort en el moment que elles estiguen llunt.

 

El pla d’abandonar a Daniel com a un gos que molesta en casa, no ocorrerà, perque l'intervenció de Míriam en l’escena determinant del drama, i el desenroll d’acontenyiments imprevists en cadena, portarà l'acció a un final totalment inesperat, que mostra descarnadament la sordidea dels personages actuants. ¿O, sorprenentment, sí es durà a efecte lo que es pretenia?...

Tornar a REPERTORI