Tornar a REPERTORI

 

"ELS AMORS DEL REI"

RSGAE: 528.458     RGPI: V-207/88.

 

Causa dramàtica en dos actes. Duració 90 minuts. Huit actrius i sis actors.

Personages: Juge, Fiscal, Defensor, Advocat, Agent, Secretari, Jaume, Leonor, Teresa, Violant, Blanca, Berenguela, Guillema i Sibilia.

L'acció en una Sala de l'Audiència. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

En l'Audiència s’està celebrant un juí promogut pels catedràtics d'Història, que intenten comprovar o demostrar, segons parts, la paternitat d’En Jaume com autor de les Cròniques o Llibre dels Fets, per a lo qual s’ha format un Tribunal molt especial.

 

Com a testics deuran actuar set dònes, que han segut alliçonades per l’Universitat, de totes les vicissituts per les quals passaren els personages històrics que elles van a representar, i que no són atres que les tres esposes i les quatre amants que el Rei tingué. Per a donar color de realitat, les dònes deuran testificar vestides en roba d'época; i com no hi ha causa sense reu, este serà En Jaume, jujat en rebelia i que estarà representat per símbols.

 

Al llarc del primer acte testificaran les amants, que a preguntes de les parts aniran exponent aspectes poc coneguts, pero autèntics, de l’historia de Jaume I i la Conquista de Valéncia.

 

En el segon acte presten declaració les tres esposes, que en els seus asserts pareix que van trencant un tant el fil de lo que s’exponia en la primera part del juí. Es presenten les Conclusions Definitives per les parts, i quan el Juge va a deixar-lo vist per a sentència, succeïx el prodigi...

 

En la Sala fa acte de presencia el Rei, negant-se a ser jujat i reclamant junt ad ell a les tres últimes testics, que resulten ser les autèntiques esposes, vingudes des del descans etern, a la crida dels importants assunts que ací hui es jujaven, i que no eren uns atres que... els amors del Rei.

Tornar a REPERTORI