Tornar a REPERTORI

"FELISA"

RSGAE: 5.381.067      ISBN: 84-931034-7-0

 

Desbarat en un acte. Segon de la “Trilogia de la coentor”.

Duració: 45 minuts. Quatre actrius i un actor.

Personages: Felisa, Lola, Fina, Nela, i Orenci.

L'acció en el bar d'un poble. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Com en la resta de la “Trilogia”, l'acció d'esta obra es desenrolla en Benibufit, poble imaginari, pero tan real que sense cap dubte podríem trobar-ne un similar en més d'un racó del nostre propi territori.

 

Felisa, aquella chica que ajudava a Orenci en les activitats del bar, de parlar tan personal i graciós, monologa dirigint-se a un espectador, recordant en ell alguns passages de l'anterior aventura en el fi de introduint al públic en la trama de l'obra, per mes que qualsevol de les tres comèdies que componen la trilogia podrien ser representades sense cap referència en les demés.

 

Esta vesprada s'han reunit en el bar a berenar com fan totes les semanes, una part del grup de dònes del poble, amigues elles, pero motivades per la presunció i el desig de sobreeixir de les demés, no dubten en criticar-se en prou acritut a vegades, manifestant sentiments que afloren quan eixes baixes passions, disculpables en personages de ficció com ho són els presents, es transformen en la pura acció de presumir. De sentir-se per damunt de totes les demés. Tot ficció, per supost. ¿O potser que no tot siga ficció?...

 

Criticant a les absents, cosa tan normal entre “amigues”, se'ls arribarà a calfar la boca, fins al punt de passar a insultar-se entre elles, lo qual les portarà a una situació més que delicada. Per supost, totes les seqüencies són de humor, no hi ha gens de tràgic en l'obra... Encara que, despullant la seua ànima cadascuna de les presents, mostrarà en realitat cóm sol ser de coenta i especial la societat en la qual es menegem.

 

Tornar a REPERTORI