Tornar a REPERTORI

 

"FONDOS RESERVATS"

RSGAE: 5.409.656      ISBN: 84-935513-0-9

 

Intriga en un acte. Duració 45 minuts. Dos actrius i un actor.

Personages: Fany, Maria, i Diego.

L'acció en el salonet d'un apartament d'hotel. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Diego pegà a fugir a l'estranger, després de defraudar una important cantitat de millons dels diners ad ell confiats, com a càrrec important del partit al qual pertanyia. Per això, el partit es propongué capturar-lo per a fer-li pagar el seu delit. Un any després de que ocorregueren els fets, Diego torna a la ciutat en l'intenció d'entregar-se per a ser jujat, encara que segons els seus plans, no reconeixerà de cap manera tindre en el seu poder els diners que furtà.

 

En l'hotel on residix des de la seua arribada, rep la visita d'una periodista molt popular en els mijos informatius d'actualitat, Fany, a la qual ha oferit una entrevista en exclusiva. El motiu no és un atre que el de procurar-se una testic circumstancial, que done fe de la seua captura per la policia, puix tem que per conte de la Justícia, siguen unes atres persones les que pogueren detindre'l, i potser que fer-lo desaparéixer.

 

Maria és una empleada de l'hotel, que atén a Diego a lo llarc de la seua estància, i que jugarà un paper importantíssim en el desenroll de la trama. En el transcurs de l'entrevista en la periodista, coneixerem certes interioritats prou interessants del món en el qual el protagoniste s'ha mogut fins al moment.

 

Per fi la policia ve a detindre'l. Ell descobrix el seu joc, fent saber a Fany que l'ha utilisat per al seu propòsit, lo qual provocarà una airada escena.

 

Després, un fet planejat per Maria, ens portarà cap a un final totalment inesperat.

Tornar a REPERTORI