Tornar a REPERTORI

 

"L'ALBORCER FLORIX EN L'HIVERN"

RSGAE: 6.794.451

 

Comedia d'intriga en un acte, dividit en dos quadres. Duració: 45 minuts. Quatre actrius i tres actors.

Personages: René, Marisa, Pere, Joan, Carme, Ana i Cèlia.

L'acció en un refugi de montanya. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

En un refugi de montanya, fora de la temporada estiuenca, es reunixen per casualitat set personages en distints problemes i en distinta visió de futur.

 

René i Marisa, la primera parella en arribar, resulten ser uns traficants, que pretenen utilisar la cabanya com a punt d'encontre per als seus fins, que en este cas és l'intercanvi d'una mercaderia illegal, pels diners que deu de portar el seu contacte. Esta serà una atra persona a la qual ells no coneixen, i que es presentarà mencionant una frase com a contrasenya.

 

En un marcat retart sobre lo previst, els que es presenten en la cabanya inesperadament són atres dos parelles, desconegudes entre sí, i que han coincidit segons diuen, en passar un pont de semana llarc en la montanya.

Esta arribada inesperada desconcerta als contrabandistes que no saben ara a qué atindre's, puix que ignoren si algú dels quatre no puga ser el seu contacte.

 

Quan manco se ho esperen, i ya de nit tancada, fa la seua aparició Cèlia, una excursionista un tant major, que diu haver-se perdut puix que buscava un atre parador, i que en un moment determinat pronunciarà la frase esperada pels traficants. Davant de lo estrany dels acontenyiments decidixen aguardar al dia següent per a millor mantindre el seu contacte.

 

Quan al fi René, ya en el quadre segon, es decidix a tancar el tracte en Cèlia, ocorrerà un fet totalment inesperat, que conduirà a la detenció dels dos traficants, donant pas d'esta manera a un final sorprenent.

 

Tornar a REPERTORI