Tornar a REPERTORI

 

"L’HOSTAL DEL LLORER"

RGPI: V-6238/87.      ISBN: 84-85446-41-5

 

Comedia en un acte. Duració 40 minuts. Quatre actrius i quatre actors.

Personages: Ana, Brígida, Inés, Llúcia, Butarelli, Jeroni, Lluís, i Joan.

L'acció en el saló d’un hostal en l’antesala del cel. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Degut a un atropell, Jeroni Zorrilla, descendent del famós autor, es veu transportat a un lloc de l’infinit al qual podríem denominar “el Purgatori”. Allí, per decisió d'instàncies superiors, ha segut destinat a un hostal conegut com “del Llorer”, on es reunixen els principals personages reflexats en l’obra del Tenorio.

 

Jeroni, que ha dedicat la seua vida a estudiar l’obra de Zorrilla, es troba feliç al creure que ara se li brindarà l'ocasió de compulsar senyes que desconeixia, i s'anirà trobant en sorpreses que mai podia haver imaginat. Aixina resultarà que Llúcia no era criada de Ana Pantoja, sino que era una cosina seua que es trobava en el temps de l'acció en sa casa, perque havia vingut a festes.

 

Brígida tampoc fon l’alcavota que vengué l’honra de Inés, sino que era membre de la família dels Ulloa, la qual tenia uns problemes d’usufructe de terres en l’Arquebisbat de la província, per lo qual no estaven massa be en el clero, raó de més per a que Inés no haguera chafat mai un convent.

 

Inés no és la gateta moixa que apareix en la célebre obra, sino una chica normal, encara que tal volta pecant un poc “d’un pelet massa moderna”. ¡Coses de la joventut!... En quant als personages Tenorio i Mejias, resultaran ser tot lo contrari de lo que en l’obra històrica representaven ser.

 

Durant tots estos descobriments, i davant del raonament reivindicatiu d’Ana, Jeroni reconeix els erros del seu parent i realisa un acte de contricció en el seu nom, que puga donar el descans a l’autor d’En Joan, per tota l’eternitat.

 

Tornar a REPERTORI