Tornar a REPERTORI

 

"LES VERDES PRADERIES"

RSGAE: 9.150.392

 

Monòlec en un acte. Duració 40 minuts. Una actriu.

Personage: Alba.

L'acció en un dormitori.

 

Sinopsis argumental:

 

Alba és una dòna normal, que com qualsevol dòna, coneix el sacrifici d'una vida dedicada als demés. A lo llarc del temps que estigué casada es dedicà a cuidar del marit, i a mantindre en perfecte orde la casa, supeditant qualsevol desig d'evasió a l'exigència de les conveniències socials. Mare primerenca al poc més d'un any de casada, es va vore privada de llibertat, i inclús d'intimitat, per a poder fruir de les naturals mels matrimonials.

 

Després, ya viuda, cuidà a la filla i a sa mare, dòna major i prou delicada. Emancipada la chica per motiu de majoria d'edat, i desapareguda la mare per imperatiu de vida, seguix nugada a un familiar lluntà en el qual conviu, la tia Rosa, la qual té una salut que requerix de cuidats especials i d'una paciència a prova de bomba, lo que convertix a nostre personage en enfermera i assistenta per a tot. I per supost Alba necessita alguna cosa més.

 

La fortuna, o la casualitat, acaba de favorir-la en un viage de huit dies, en estància i tot pagat a Roma, viage que es dispon a fer, puix que serà la primera vegada que ixca de casa i ciutat.

 

En l'equipage a punt per a mamprendre la marcha, es presenta una situació imprevista que pot impedir tan agradable experiència, i Alba no es resigna a que el seu pas per la vida siga un acontenyiment breu i incolor deixant de fer el seu somiat viage, puix que de ser aixina, deuria considerar-se com una dòna fracassada. Cosa que passe lo que passe no va a consentir.

 

Per lo tant, en l'últim moment, prendrà una decisió valenta, que la farà sentir-se compensada en part, després de tota una vida de sacrificis, prenent per a sí lo que li pertoca per dret propi.

 

Tornar a REPERTORI