Tornar a REPERTORI

 

"MAI MES EN DIJOUS"

RSGAE: 3.236.813     RGPI: V-6672/96.

 

Comedia dos actes. Duració 90 minuts. Dos actrius i dos actors.

Personages: Maria, Clàudia, Manuel i Carles.

L'acció en el salonet d’un apartament. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Manuel, que és professor d’universitat i ensenya Dret Constitucional a alumnes de quart curs, es troba en casa corregint uns exàmens dels seus alumnes.

 

Clàudia, alumna de Manuel, ve a visitar-lo en una pretensió que l’inquieta, puix es pensa que ella ve a buscar l’aprovat a pesar d’haver fet un examen roïníssim. Res més llunt de la realitat, perque lo que pretén Clàudia és que la suspenga, en el fi de poder seguir assistint a classe un atre curs, ya que està totalment enamorada d’ell.

 

El punt ètic de Manuel és més fort que la forta atracció que l’inspira Clàudia, per lo qual es nega pregant-li que se’n vaja. Una estratègia d’ella fa que retarde l’eixida de la casa, sent sorpresa per Maria, que ve a netejar i observa divertida l’angoixa de Manuel per voler explicar lo que ningú li demana que explique.

 

Maria és una dòna que està de regrés en casi tot. Llicenciada en Filosofia i Lletres, es decidí a ser assistenta per hores en vore l'escàs èxit que té una carrera en l’actualitat, i anima a Manuel que és molt curt, a que vixca la vida lo millor que puga. Més avant, Clàudia que no s’ha donat per vençuda, torna a la càrrega, mig convencent-lo per a que no veja en ella només que una alumna, sino a la dòna que el vol.

 

En una atra situació prou compromesa, Carles, amic de Manuel, els sorprén com abans fera Maria, i la situació passa per uns moments prou divertits, d'equívoca intenció. En evitació de que tantes indesijables interrupcions puguen seguir produint-se, Manuel optarà per canviar la data d'assistències en la casa. Sense èxit, per supost.

 

Tornar a REPERTORI