Tornar a REPERTORI

 

"MAMÀ, YO VULLC SER FURCIA"

RSGAE: 5.139.645

 

Monòlec en un acte. Duració 40 minuts. Una actriu.

Personage: Mònica.

L'acció en l'habitació d'una pensió barata.

 

Sinopsis argumental:

 

Mònica és una jove de vintiquatre anys que estudia Dret. Com en la seua ciutat no conta en una Facultat que impartixca la matèria, tingué que traslladar-se a la capital, i allí hostajar-se en esta pensió, lo qual no la fa especialment feliç.

 

Com qualsevol jove de bon aspecte i millors qualitats, Mònica té nóvio, Paco; un chic normal. Tan normal que utilisa el seu temps lliure en presentar-se a tot tipo d'oposicions que qualsevol organisme convoque, en tal de provar fortuna i vore de conseguir una colocació. Lo curiós de la qüestió és que estudià Medicina, i en acabar, escomençà solicitant un lloc en els servicis oficials de la Sanitat Pública; després en hospitals i clíniques privades, més tart ho intentà en qualsevol lloc que ixquera de funcionari en l'administració de la seua autonomia, i ara està pendent de vore si ha tret plaça en una empresa d'autobusos, on de conseguir-la, es dedicaria a portar les nòmines del personal i coses aixina. Pero és lo que diu Mònica: ¿acàs no hi ha montons de llicenciats ocupant llocs de jardiner en els parcs públics de la capital?...

 

Clar que no és això només lo que ens conta Mònica. També parla de la tele, dels seus programes, del “furcieriu”, de les revistes del cor, i de totes eixes figures que explotant els seus encants triumfen en el paper couché.

 

I aixina, en el pervindre que veu al davant protesta en tota raó, fent saber a sa mare (per teléfon, naturalment) lo decidida que està a canviar de vida. Bo, tot això no deixa de ser un drama actual en clau d'humor. Pero d'un humor a l'estil “fi”.

 

Tornar a REPERTORI