Tornar a REPERTORI

 

"OPERACIÓ VICTÒRIA"

RSGAE: 7.032.613

 

Comedia en un acte. Duració: 45 minuts. Tres actrius i tres actors.

Personages: Concha, Violeta, Gina, Pepe, Víctor, Lluís.

L’acció en el saló d’un balneari. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Una família dominada per una mare prou beata, es confabula per a conseguir major llibertat d'acció.  En un balneari de la ciutat, en temporada baixa, es junten els personages de la història en el fi de passar unes avorrides vacacions. Violeta i Lluís, germans i fills del matrimoni, ho passen sobiranament mal per l'impediment que Concha els impon per a que els dos puguen esplayar-se en coses pròpies de la joventut. Lluís que ya ha passat la vintena, ha iniciat relacions en Gina, una jove cantant italiana que forma part d'una companyia d'opereta, actualment en gira pel territori, pero tem en prou fonament, que la relació arribe al oïts de sa mare, la qual tingué com a meta des de sempre que son fillet de l'ànima arribara a ser retor, cosa molt lluntana tant del seu desig, com en de la resta de la família.

 

Víctor és un militar retirat que viu a soles i que ha coincidit en el balneari en la família. Sorprenentment, resulta ser un antic amic de joventut de Pepe, al qual no havia tornat a vore fins al present moment.

 

La figura sempre humana, de l'amic corregut de joventut, vindrà en ajuda dels “oprimits”, plantejant una trama ingeniosa destinada a colocar les coses en el seu lloc, lo que portarà l'alegria al conjunt familiar.

 

Tots en combinació, en contra de la tirania de Concha, organisen una operació tendent a donar-li un escarment que no oblide mai, i que coloque les coses en el seu lloc, fent que accepte a Gina com a nóvia del seu fill, al temps que accepte les circumstàncies reals del moment en que viuen, i concedixca llibertat d'acció als oprimits.

 

Tots contents celebraran un final feliç.

 

Tornar a REPERTORI