Tornar a REPERTORI

 

"¿QUE NO CONEIX A RAMON?"

RSGAE: 4.993.486

 

Comedia en un acte. Duració: 40 minuts. Intérprets: Dos actrius.

Personages: Fani i Olivia.

L'acció en un bar. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Fani atén al públic en un bar de baixa categoria, compartint el seu temps d’activitat en una companyera, que no apareix en escena, pero que la du màrtir en el seu encert al joc del punyet. Moderna, desenvolta i d’uns vinticinc anys, pareix estar destinada a “unes atres tasques més remuneratives” que la que fa en el bar.

 

Olivia, d’alguns anys més d’edat, té coneiximent de que Ramon, el seu marit, la enganya en una chica que treballa en un bar, i conduïda per un taxiste, ha arribat fins ad este disposta a descobrir a la seua rival... i a més coses si es presenta.

 

Un primer acostament per part d’Olivia, carregat de dobles intencions, toparà en lo que estima ser un mur de dissimul per part de Fani, que es desmarcarà en tot moment de l’estret marcage a que Olivia la intenta sometre.

 

A lo llarc de la seua estància en el bar, les dos dònes tenen ocasió d’intercanviar opinions sobre actualitat, programes, i fins propaganda de la tele, en una visió críticament oberta a cóm està de veres la “societat”. Per supost, Olivia no oblida a lo que vingué i tot ho dirà en segona intenció.

 

Arribat el moment oportú descobrirà el motiu que l’ha dut fins al bar, tirant-li en cara a Fani son procedir en Ramon i la seua cara dura per intentar dissimular-ho. Fani, naturalment no acceptarà tal acusació, i molt digna i fent-se forta, demostra a Olivia que s’ha equivocat de bar. Quan esta es percata del seu erro, avergonyida es disculpa i casi fuig, deixant-se en la fugida un teléfon mòvil que Fani utilisarà, tancant en una crida sorprenent l'acció escènica.

 

Tornar a REPERTORI