Tornar a REPERTORI

 

"REMANS DE PAU"

RSGAE: 4.993.476

 

Comedia en un acte. Duració: 45 minuts. Intérprets: Sis actrius, i un actor.

Personages: Violeta, Àgata, Maria, Lolin, Suni, Marta i Gustau.

L'acció en un saló de casa de poble. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Gustau ha vingut a la casa que sa tia Àgata té en el poble, per a passar uns dies de descans, coincidint en les festes de Semana Santa i les seues vacacions en la Facultat.

 

La vida en esta llar transcorre en la monotonia pròpia de tots els pobles, només trencada ara per les aventures que Lolin i Suni, dirigides per Marta, estan portant a cap per a deprendre’s una comedieta d’astracà que pretenen representar en data molt pròxima, fent témer a la gent de casa que en els seus desbarats puguen molestar a Gustau en el seu descans.

 

Violeta, la cosina major, és una jove bonica, i molt ben dotada físicament, que intenta arrastrar a Gustau cap als actes socials i lúdics que les amigues del poble porten a cap en eixos dies, sense atre motiu segons ella que procurar-li distracció, mes que no pareix molt fòra de lloc que inclús pretenguera intimar en ell. No debades Gustau és un bon partit, inclús en lo físic, pero ell, en una desgana que mou a sospita, refusa participar en tot lo que no siga quedar-se en casa descansant i llegint llibres de folletí.

 

En una espenta de mal humor, Violeta notificarà a sa mare i a Maria, que estan en el contuberni, la sospita de que Gustau siga un chic "anormal", lo que no deixa de sorprendre i desagradar ad elles, dispostes per lo vist a “assegurar-se” la presència futura de Gustau.

 

A punt de mamprendre el regrés a la ciutat ya concloses les vacacions, descobriran les tres els verdaders motius que tenia el cosí, per a buscar en la casa un remans de pau.

 

Tornar a REPERTORI