Tornar a REPERTORI

 

"¡TONTA, TÚ!"

RSGAE: 9.315     RGPI: V-6299/87.

 

Comedia en un acte. Duració 40 minuts. Cinc actrius i dos actors

Personages: Carmeta, Clara, Rosa, Pilar, Lola, Sento i Andreu.

L'acció en la placeta d’un poble. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Carmeta és la tonta del poble. O siga, llesta com solen ser totes les tontes. És molt observadora de quant passa al seu entorn i tot lo que ou o veu, ho amollarà en el moment més inoportú.

 

Clara, Rosa i Pilar són tres fadrinotes en les que la beateria, l’enveja i la “mala llet”, són norma de conducta habitual. A les pobres no els queda més remei que ser aixina, tenint en conte que el seu pervindre en el poble és morir-se de fastidi, o emigrar.

 

Sento és el clàssic vellet que està més allà que ací, que ya ho ha fet tot en la vida, i que no té més faena que prendre el sol i sentir tendrea pels gossos, els chiquets i els tontos. Ell i la tia Lola, la de la tenda, dòna viuda i sabedora de quant succeïx en el poble, són el soport afectiu i material de Carmeta.

 

Un dia qualsevol en la charreta de per lo matí, Carmeta se’n va de la llengua enfrontant a Clara en contra de Rosa, i donant peu per a que les dos estiguen pendents de “traure’s la puncha”. Paquito “l’enfilat” és un atre tonto (que no apareix en escena) que se sap que intenta aprofitar-se de Carmenta; inclús li trenca la nina que sempre porta, lo que donarà peu a una escena de gran dramatisme. En resposta ad eixa acció, en un descuit Carmeta li obrirà el cap d’una pedrada.

 

Vist l’incident sense massa importància, ya que el mal no resulta excessivament greu, es conformaran tots en reptar a Carmeta moralisant les bones virtuts que una chica deu de tindre. Al final i responent a les preguntes de doble intenció que les fadrines li fan per a burlar-se, ho embolicarà tot descobrint secrets escandalosos en els que ha intervingut Andreu, i que acabarà d’enfrontar a les tres, demostrant quina és la verdadera tonta.

 

Tornar a REPERTORI