Tornar a REPERTORI

 

"TOTS A CUIDAR-LO"

RSGAE: 2.171.905     RGPI: V-874/91.

 

Comedia en un acte dividit en dos quadros. Duració 45 minuts.

Quatre actrius i quatre actors.

Personages: Rita, Maria, Sagrari, Delfina, Vidal, Ramon, Eliseu i Paulí.

L'acció en el vestíbul-saló d’una casa de poble. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Vidal és viudo per dos voltes i no ha tingut fills de cap matrimoni. Viu des de sempre en el poble en companyia de Maria i Rita, dos criades que el cuiden i atenen la casa. Són estes, dos dònes pintoresques i d'especialíssimes qualitats, en un paper important en la trama.

 

Últimament Vidal ha patit una malaltia passagera, i ha segut eixa la causa de que els seus quatre nebots s’hagen presentat en casa per a cuidar-lo.

 

Delfina i Ramon són cosins germans, fills de dos germanes del tio Vidal. Ella acossa al jove desvergonyidament en el fi de conquistar-lo, i no dubta en utilisar tots els mijos al seu alcanç. Ramon fuig de sa cosina sense dissimul fent quant pot per conquistar a Sagrari, quinze anys més major que ell.

 

Sagrari és neboda per part de la primera dòna de Vidal i pretén conquistar a Eliseu, també nebot de Vidal per part de la segona esposa. Este, de similar edat que ella i fadrinot, és rimbombant en l'expressió, pesat en el tracte personal i gens graciós. A pesar de “tantes qualitats”, no cedix a les demandes no dissimulades de Sagrari perque està dispost a conseguir casar-se en Delfina, també quinze anys més jove que ell.

 

Este desfase de preferències entre els quatre nebots de Vidal, crea un clima d’embolics al llarc de tota l’obra, situació a la que posarà fi l’amo de la casa en un final aclaridor i conseqüent, per mes que adobat en una sorpresa molt lluntana de poder ser imaginada per els quatre parents... lo mateix que pel públic.

 

Tornar a REPERTORI