Tornar a REPERTORI

 

"UN CAPRIG"

RSGAE: 5.763.464

 

Comedia en dos actes. Duració: 100 minuts. Intérprets: Quatre actrius i tres actors.

Personages: Maria, Berta, Loles, Cinta, Pere, Agustí, i Finito.

L'acció en un salonet coquetó. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Berta, i les seues germanes Cinta i Loles, viuen juntes, estan les tres en edat de casar-se i no troben en quí. Maria, empleada domèstica jove i en molt bona presencia, atén la casa puix que les tres chiques treballen fòra. Ara atén també a Pere, un cosí vingut del poble a buscar-se la vida, i que pareix haver-la trobada en pensió de bades a càrrec de les seues cosines. Simpàtic i conquistador intenta intimar en Maria, la qual, encara que se sent atreta per ell, li fuig quant pot.

 

Cinta i Loles, per separat, han fet amistat en un chicot molt ben plantat al qual es rifen, creant un ambient tragicòmic en la llar, en escenes notablement divertides i no buides de mala idea.

 

Del poble, sense esperar-ho, arriba Agustí, pare de les chiques, en el fi de portar a cap la operació de venda d'una finca que va a incrementar notablement el patrimoni de la família. Pere conseguix averiguar la trama creada per son tio a condició de no dir-li-ho a les cosines pel moment.

 

Finito és un notable personage. Si be el seu nom podria fer pensar que tinguera una personalitat dubtosa, la realitat és que no deixa lloc a dubtes, perque és una verdadera “loca”, que li fa l'ullet a Pere, sense que este prou alarmat, ho accepte, per supost.

 

Maria per la seua banda, va cedint paulatinament a les pretensions conquistadores de Pere, al temps que les tres germanes estan arribant a un punt en el que ninguna d'elles sap cóm defendre la seua pretesa conquista. Quan les coses pareix que es compliquen més de lo esperat, Berta donarà una solució al seu gust, i que per supost resultarà totalment inesperada.

 

Tornar a REPERTORI