Tornar a REPERTORI

 

"YO, EN MA CASA"

RSGAE: 5.814.196

 

Monòlec dramàtic en un acte. Duració: 45 minuts. Un actor i una veu.

Intérpret: Paco.

L'acció en una sala d’estar. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Paco, viudo de setanta anys, s’ha quedat a soles en casa després de la mort de la seua esposa.

 

Sa filla, en la qual vivia fins a pocs dies en arrere, ha decidit traslladar-se de domicili per a escomençar a viure la seua pròpia vida; i des de la nova casa lluita per convéncer-lo, a que es decidixca a ingressar en una residència on tinga companyia, i puga rebre l'atenció que requerix.

 

Paco, encara que necessitat d'algunes atencions, i un tant dominat per certa afició al vi, mes que no exagerada, es resistix en totes les forces a complaure el requeriment de sa filla, la qual s'ha permés comprometre el seu ingrés en l'establiment, per ad ell més apropiat donades les seues circumstàncies.

 

En cert moment del desenroll de l'obra, Paco es mostra molt baix de moral, recordant algunes vivències passades d'una vida familiar no excessivament extraordinària, ni abundant en afectes ni en triumfos, i es llamenta de la seua actual situació pretenent carregar a quants el rodegen, la culpa de tots els mals.

 

Tal com havia proyectat sa filla, Paco rep una crida telefònica des de la residència on esperen la seua arribada, apremiant-lo per a tindre un primer contacte necessari, sense el qual no podran reservar-li la plaça, lo qual el fa rebelar-se.

 

Una súbita indisposició agrava encara més si cap el seu actual estat de ànim, ya prou baix en eixe moment, fent-lo flaquejar en lo que ell creïa una fort convicció... No, ell no claudicarà... Pero en cert moment de reflexió...

 

Tornar a REPERTORI