"Antidepressiu natural" ©

(En la consulta del siquiatra. ELL i un DOCTOR)
 

ELL -      La meua depressió és tan gran que he arribat a pensar en el suïcidi.

DOC -    Li recomane que es calme. Sobre tot calme’s. Deu vosté serenar-se y no prendre cap tipo de decisió que puga conduir-lo a donar un mal pas.

ELL -     ¿Serenar-me quan el meu estat de salut és tan greu?...

DOC -   La seua salut no està en perill. Lo seu és només un estat de ànim... No hi ha part alguna de son cos que presente una lesió, i ya li he dit que no es tracta de suministrar-li medicines a l’organisme, sino de buscar una ajuda professional.

ELL -     ¿En tal cas?...

DOC -  La seua dolència requerix un tractament llarc, a càrrec d’entesos en la matèria, en el qual la seua pròpia colaboració és fonamental.

ELL -     ¿I tot això sense medicines?...

DOC -    ¿Creu de veres que si li receptara algun fàrmac milloraria vosté ràpidament?

ELL -    No ho sé, doctor. Només sé que me trobe molt mal. Que davant de mi veig tancar-se un teló fosc, i que darrere d’ell no espere vore cap cosa.

DOC -    ¿Insinua vosté que ha perdut l’alegria de viure?

ELL -     Crec que sí.

DOC -   Mire; un antidepressiu químic podria proporcionar-li una millora temporal breu, pero només aprofitaria per a fer-li sentir una mínima eufòria de moment. Ràpidament passarien els efectes i tornaria a estar com abans.

ELL -     ¿Assegura que no em resultaria útil?

DOC -   D’algun modo no; puix correria el risc d’habituar-se a prendre més i més drogues... No. Decididament no li ho recomane.

ELL -     ¿I quína solució me propon per a ara mateix?

DOC -    Un antidepressiu natural.

ELL -     No l’entenc...

DOC -   Una medicina per a la ment, com podria ser una distracció, eixir de casa, anar a un espectàcul... Una cosa que li cridara l’atenció divertint-lo... Eixa seria la millor preparació, per a un tractament posterior planificat per un especialiste. I no m’anirà a dir que seguir esta indicació puga supondre-li un sacrifici...

ELL -     És fàcil dir-ho aixina...

DOC.-   Mire, precisament anuncien l’estrena d’un espectàcul molt graciós que faran esta mateixa nit en el Rialto. ¿Per qué no compra vosté una entrada i se’n va a vore’l?

ELL -     No podria fer-ho.

DOC.-  Home, no siga vosté tan negatiu. Es tracta d’un humoriste graciosíssim. Un tal Cerentes, Àngel Cerentes, que està tenint molt d'èxit allà on va i que és la viva image de l’optimisme.

ELL -     No insistixca, doctor. La recomanació que em fa no és possible.

DOC -   ¡Home!, intente-ho. Yo li assegure que Cerentes pot contagiar-li son optimisme, i convertir-se per a vosté en el millor antidepressiu natural.

ELL -     Impossible, doctor. Yo soc Àngel Cerentes.

(Teló)

 

***************

Tornar a ESQUETS