ELS  ESQUETS   
d'Antoni Ruiz Negre

“Sketch” és una paraula anglesa, que en l'àmbit teatral s'utilisa per a definir una obra curta, de molt breu duració. En nostra llengua no existix traducció per ad eixe terme, per lo qual m'he pres la llibertat d'utilisar el nom “Esquets” per a nomenar el conjunt de peces curtes que ací els presente, en el propòsit d'adoptar un atre quan l'Acadèmia l'incloga en el seu Diccionari. Tots els esquets que conté esta pàgina tenen una mateixa duració, tres minuts. Estan escrits generalment per a dos intérprets, i no requerixen de cap tramoya ni utillage per a la posta en escena, podent-se representar en escenari, café-teatre, o qualsevol atre lloc.

***********************

Índex

"A règim" "Aixina és la neu"
"La notícia" "Desapareguda"
"Agilitat mental" "El lligue"
"¿De qué es queixa?" "A les onze"
"L'intervenció" "Dolor de quixals"
"Deport mortal" "Antidepressiu natural"
"La colisió" "L'amulet"
"El més vell" "Ludopatia"

Tornar a Principal