"La colisió" ®

 

(U i ATRE en una carretera)

 

            (Entren per la dreta ajudant-se els dos a caminar. S’assenten en un molló)

U -        ¡Qué barbaritat!, casi no ho contem...

ATRE -   (Dolgut) Pero home, vosté devia conduir en més atenció... Veja quin desastre ha fet.

U -        Li assegure que ha segut una cosa inesperada. Potser una averia mecànica.

ATRE -   ¡D’averia res! Fon que vosté es tancà massa en voler passar-me en la corba.

U -        (Pacificador) Sí... Segurament té vosté raó... Menys mal que continuem els dos vius per a poder contar-ho.

ATRE -   Pero ya veu cóm han quedat els coches...

U -       De veres que ho llamente, pero els segurs ya s’encarregaran de solucionar els problemes materials.  Lo que és un milacre és que estigam els dos vius.

ATRE -   Per casualitat, perque yo he pegat dos voltes de campana.

U -        I el meu coche també, pero nosatres no tenim ni un repeló que és lo important.

ATRE -  Lo important fins ara. A partir d’este moment no veja la que ens aguarda en les companyies de segurs, els peritages, el jujat, les declaracions i tot lo demés.

U -        En lo que a vosté li pertoca no deu de preocupar-se. Accepte que la colisió la he provocat yo. Sense voler, pero yo.

ATRE -   ¡Home!, és que no podia ser d’una atra manera...

U -        Res. Per això vosté no es preocupe.

ATRE -   (Després d’una pausa) Estic fet pols. (Estenent una ma) Mire, mire com tremole encara.

U -       És normal, pero devem de tranquilisar-nos. Mire; (traent una petaca de conyac de la bojaca) un bon glop d'açò de segur que ens alça l'ànim i ens lleva les tremolors. Prenga, vorà cóm se’ns passa.

ATRE -   ¡Uf!, és que estes coses no ocorren tots els dies... (Pren la petaca i beu un glop) Gràcies... Açò reanima a qualsevol.

U -       En efecte. (Manté la petaca en la ma) I sobre tot cal mentalisar-se de que lo roïn ya ha passat, que estant sancers els dos, i lo demés no té la menor importància.

ATRE -   ¡Tant com que no tinga importància!... Ya vorem, ya, perque segur que els perits intenten pagar lo manco possible.

U -       Vosté tranquil, que tot lo demés és pur tràmit. (Allargant-li la petaca) Vinga, prengam un atre glop i segur que acabem de repondre’ns.

ATRE -  (Després de beure de nou) No s’oblide que el causant de la colisió ha segut vosté ¿eh? (Torna la petaca) Yo no tinc assegurat el coche a tot risc...

U -        Sense problemes. Tot s’arreglarà. (Tanca la petaca i se la guarda en la bojaca)

ATRE -   (Mirant-lo) Escolte, ¿i vosté no pren un glop?

U -        ¿Yo?... No, yo no bec. Ademés, com segurament els de Atestats ens faran un test d'alcoholèmia ara quan vinguen...

 

(Teló)

 

***************

Tornar a ESQUETS